Νόμος 4674/20 - Άρθρο 85

Άρθρο 85: Τροποποίηση του άρθρου 8 του νόμου 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/2012)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/2012) η φράση έως και 2019 αντικαθίσταται από τη φράση έως και 2020.

 

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 4053/2012 η φράση 2018 και 2019 αντικαθίσταται από τη φράση 2018, 2019 και 2020..

 

3. Μετά το έκτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 4053/2012, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Για το έτος 2020 το ανωτέρω ποσό μπορεί να κατατεθεί στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, κατόπιν αιτήματός του προς τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πριν από την επαλήθευση του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, εφόσον η Αρχή προβλέπει, βάσει των κοστολογικών - οικονομικών στοιχείων παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2020, σε συνδυασμό με το ετήσιο καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για τα έτη 2013 έως και 2017, ότι το σχετικό κόστος θα υπερβεί για το έτος 2020 το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ. Εάν το αίτημα υποβληθεί πριν την παρέλευση του πρώτου τριμήνου του έτους, τότε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων λαμβάνει υπόψη της για την πρόβλεψη τα κοστολογικά οικονομικά στοιχεία παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας του προηγούμενου έτους.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.