Νόμος 4675/20 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 1 έως 9 και το άρθρο 11 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005), τα άρθρα 5, 6 και 7 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003), το άρθρο 27 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010), το άρθρο 79 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), το άρθρο 21 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017), το άρθρο 7 και η παράγραφος 2 του άρθρου 50 του νόμου [Ν] 4633/2019 (ΦΕΚ 161/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.