Νόμος 4678/20 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Εξουσιοδοτικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη δύνανται να τροποποιούνται τα Παραρτήματα του άρθρου 28Α του νόμου 2168/1993, όπως αυτό προστίθεται με το άρθρο 14 του παρόντος.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη μπορεί να ορίζεται ως οντότητα απενεργοποίησης και/ή αρχή επαλήθευσης των άρθρων 2 και 3 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 και υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. Με όμοια απόφαση καθορίζονται, ακόμη και κατά τροποποίηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ', το σύμβολο που θα χρησιμοποιεί η εν λόγω υπηρεσία, το κόστος παροχής των υπηρεσιών επαλήθευσης και έκδοσης πιστοποιητικού απενεργοποίησης, η τηρούμενη διαδικασία επαλήθευσης και κοστολόγησης, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.