Νόμος 4678/20 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α) η περίπτωση γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του νόμου 2168/1993,

 

β) το άρθρο 23 του νόμου 2168/1993,

 

γ) η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 2168/1993,

 

δ) κάθε αντίθετη διάταξη προς τις ρυθμίσεις του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.