Νόμος 4685/20 - Άρθρο 114

Άρθρο 114: Ρύθμιση θεμάτων Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) ΑΕ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάρκεια των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος συμβάσεων ορισμένου χρόνου, τις οποίες έχει συνάψει ο ΔΕΔΔΗΕ πριν τη θέση σε ισχύ του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019) και οι οποίες έληξαν ή λήγουν από τις 31-03-2020 έως και τις 30-06-2020, δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα 4 μηνών, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994). Μετά το πέρας του ως άνω χρόνου απασχόλησης, οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς καμία προειδοποίηση ή διατύπωση και χωρίς αποζημίωση. Μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου είναι άκυρη.

 

2. Το παραστατικό για την είσπραξη του συνολικά καταλογιζόμενου ποσού σε περιπτώσεις ρευματοκλοπής, δυνάμει του άρθρου 95 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) εκδίδεται κατά τον χρόνο είσπραξης και κατά το μέρος που το εισπράττει ο Διαχειριστής του Δικτύου. Η παρούσα διάταξη έχει ισχύ από την έναρξη εφαρμογής του Κώδικα διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.