Νόμος 4685/20 - Άρθρο 113

Άρθρο 113: Ρυθμίσεις χρηματοδότησης μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Μέχρι τη σύσταση του Ειδικού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΤΕΑΠ), για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και δράσεων για την ανάπτυξη της αγοράς παροχής ενεργειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χρησιμοποιείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Πράσινο Ταμείο, το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 19 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1262/1972 (ΦΕΚ 194/Α/1972) και μετονομάσθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010). Οι πόροι της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αποτελούν έσοδα του Πράσινου Ταμείου και αποδίδονται σε αυτό, σε ειδικό λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης των πόρων του Πράσινου Ταμείου που αφορούν στους σκοπούς του παρόντος, ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, και ειδικότερα στον λογαριασμό υπό την επωνυμία Πράσινο Ταμείο - Ταμείο Διαχείρισης Ενεργειακής Απόδοσης.}

 

2. Στο άρθρο 21 του νόμου 4342/2015 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Στο άρθρο 3 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος και για την εξυπηρέτηση των σκοπών του νόμου 4342/2015 όπως ισχύει, κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση του εν λόγω λογαριασμού, τη διαδικασία, τον τρόπο μεταφοράς και τα κριτήρια είσπραξης, κατανομής και απόδοσης των πόρων του, και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού υπό την επωνυμία Πράσινο Ταμείο - Ταμείο Διαχείρισης Ενεργειακής Απόδοσης ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας.}}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.