Νόμος 590/77 - Άρθρο 45

Άρθρο 45


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ιεροί ναοί, τα εν λατρευτική χρήσει ιερά σκεύη, άμφια, λειτουργικά βιβλία και εικόνες αποτελούν πράγματα ιερά, καθιερωμένα ή αγιασμένα, και ισχύουν επ' αυτών οι διατάξεις των άρθρων 966 και 971 του Αστικού Κώδικα.

 

2. Ο πωλών ή αγοράζων ιερόν, κατά την προηγούμενη παράγραφο, πράγμα ή δωρούμενος ή συνιστών επ' αυτού εμπράγματο ασφάλειαν τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους.

 

3. Η μεταφορά εις Μουσείον ιερού πράγματος, άνευ κανονικής αδείας του οικείου Αρχιερέως, τιμωρείται δια ποινής φυλακίσεως δύο έως εξ μηνών, η δε εκκλησιαστική αρχή υποχρεούται να απαιτήσει την επίδοση αυτού.

 

4. Τα του τρόπου εκποιήσεως των τιμαλφών αναθημάτων ορίζονται δι' αποφάσεων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, εγκρινομένης υπό της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας και δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

5. Δι' αποφάσεων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, εγκρινομένων υπό της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας και δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να συνιστώνται εις τις Ιερές Μητροπόλεις, τη με πρόταση του οικείου Μητροπολίτου, εκκλησιαστικά μουσεία προς καταγραφή, φύλαξη και συντήρηση κειμηλίων, ιερών εικόνων και λοιπών έργων εκκλησιαστικής τέχνης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.