Νόμος 651/77 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όστις μεταβιβάζει κυριότητα μέρους ή του όλου γηπέδου κατά παράβασιν των απαγορεύσεων του άρθρου 16 και της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών και της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος 690/1948 περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων, τιμωρείται δια φυλακίσεως τριών μηνών έως ενός έτους και δια χρηματικής ποινής. Η χρηματική ποινή ορίζεται ίση προς την αξίαν του μεταβιβαζομένου γηπέδου και ουχί κατωτέρα των πενήντα χιλιάδων δραχμών. Με τις αυτές ποινές τιμωρούνται και οι μεσίτες ως και αυτοί που μεσολαβούν στις πράξεις αυτές.

 

Επίσης, με τις αυτές ποινές τιμωρούνται και οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν, οι δικηγόροι που παρίστανται, οι υποθηκοφύλακες που μεταγράφουν συμβόλαια, κατά παράβαση της ως άνω απαγορεύσεως, καθώς και οι μηχανικοί που συντάσσουν τεχνικά σχέδια που προσαρτώνται στα ως άνω συμβόλαια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 3 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994).

 

2. Εάν οι κατά την προηγούμενη παράγραφο πράξεις διενεργούνται υπό επιχειρήσεως λειτουργούσης υπό οιανδήποτε μορφήν, οι εκπρόσωποι ταύτης, ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι, ή διοικητές ή γενικοί διευθυντές προκειμένου περί ανωνύμων εταιρειών, τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών και δια χρηματικής ποινής ουχί κατωτέρας των πενήντα χιλιάδων δραχμών. Με την αυτήν ποινή τιμωρούνται και οι εκπρόσωποι ή διευθυντές επιχειρήσεως δια λογαριασμό ή κατ' εντολήν της οποίας διενεργούνται οι κατά την προηγούμενη παράγραφο πράξεις.

 

3. Όστις δια του ημερησίου ή περιοδικού τύπου, ραδιοφώνου, τηλεοράσεως, κινηματογράφου ή δι' ετέρου μέσου ευρείας ενημερώσεως του κοινού προβαίνει εις διαφήμιση αποσκοπούσαν εις τις κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πράξεις, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους και δια χρηματικής ποινής.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.