Νόμος 711/77 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Μητρώο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού τηρεί Μητρώο στο οποίο καταχωρίζεται ο αριθμός των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων ανά Τουριστική Επιχείρηση Οδικών Μεταφορών και ανά Τουριστικό Γραφείο. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την τήρηση του Μητρώου.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι δυνατή η καθιέρωση της υποχρέωσης των νομίμως κυκλοφορούντων ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης να φέρουν ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το περιεχόμενο και ο τύπος αυτού, η διαδικασία χορήγησης, οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο φορέας χορήγησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 119 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 14 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.