Νόμος 877/79

Ν877/1979: Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του νομοθετικού διατάγματος 1118/1972 περί ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 877/1979: Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του νομοθετικού διατάγματος 1118/1972 περί ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων, (ΦΕΚ 55/Α/1979), 20-03-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω για της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις, τη 12-03-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.