Νόμος 877/79 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 4 του νομοθετικού διατάγματος 1118/1972 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 4.

 

1. Δια την ίδρυση των στο άρθρο 1 του παρόντος επιχειρήσεων, απαιτείται σχετική άδεια, χορηγούμενη δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

2. Επιχείρησις τυχούσα της κατά την προηγούμενη παράγραφο αδείας ιδρύσεως δεν δύναται να λειτουργήσει άνευ ειδικής αδείας λειτουργίας, χορηγούμενης, κατόπιν γνωματεύσεως Επιτροπής, λειτουργούσης εις έκαστον νομό δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Τα μέλη της ως άνω Επιτροπής, ορίζονται δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου.

 

3. Τα δια την χορήγηση των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως και τα της συγκροτήσεως των, κατά την προηγούμενη παράγραφο, Επιτροπών, ορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.