Νομοθετικό διάταγμα 1118/72 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδιωτικές επιχειρήσεις ασκούσες την επί κέρδος περίθαλψη ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ενηλίκων ατόμων, υπάγονται εις τις διατάξεις του παρόντος και τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο ιδιωτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν υγιεινή, άνετη και ασφαλή κατοικία, κατάλληλη διατροφή, συνεχή φροντίδα δια την ατομική καθαριότητα των περιθαλπόμενων, συνεχή ιατρική παρακολούθηση και εξασφάλιση συνθηκών ευχάριστης απασχολήσεως και ψυχικής και σωματικής τονώσεως αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 877/1979 (ΦΕΚ 55/Α/1979).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.