Νομοθετικό διάταγμα 1118/72 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι στο άρθρο 1 του παρόντος επιχειρήσεις επιτρέπεται όπως παρέχουν περίθαλψη εις άτομα:

 

α) Που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας των, υγιή ή εμφανίζοντα κάμψη της υγείας των και βιολογική εξασθένηση απότοκο της ηλικίας, διαθέτοντα όμως ικανότητα προς σχετική αυτοεξυπηρέτηση.

 

β) Από 18 ετών και άνω, εξ οιοσδήποτε αιτίας κατάκοιτα ή ημικατάκοιτα ή κινούμενα επί μηχανικού περιπατητήρα ή τη βοήθεια βακτηριών, εν όλω ή εν μέρει μη αυτοεξυπηρετούμενα λόγω της ανίατης και εφ' όρου ζωής κινητικής αναπηρίας.

 

2. Η περίθαλψη δέον να παρέχεται εις ιδιαίτερα κτίρια ή τμήματα αυτών, τελείως διαχωρισμένα μεταξύ των και καταλλήλως διαρρυθμισμένα και εξοπλισμένα δι' εκάστη των ως άνω περιπτώσεων εξασφαλίζοντα γενικών τις προϋποθέσεις υγιεινής και άνετης διαβίωσης των περιθαλπόμενων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 877/1979 (ΦΕΚ 55/Α/1979).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.