Νόμος 998/79 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Μονάδες κατασβέσεως δασοπυρκαγιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις νομούς περιλαμβάνοντας επικινδύνους περιοχές οργανώνονται υπό της δασικής υπηρεσίας ειδικές μονάδες κατασβέσεως δασοπυρκαγιών, εφοδιαζόμενες δια των πλέον πρόσφορων και αποτελεσματικών τεχνικών μέσων. Οι μονάδες αυτές συγκροτούνται εξ υπαλλήλων της δασικής υπηρεσίας ειδικώς εκπαιδευομένων εις την αντιμετώπισιν δασοπυρκαγιών.

 

2. Το προσωπικόν των ειδικών μονάδων κατασβέσεως δασοπυρκαγιών συμμετέχει μετά των λοιπών δασικών υπηρεσιών εις την εκτέλεσιν εργασιών προστασίας και φυλάξεως των δασών και δασικών εκτάσεων και δη εις την διενέργειαν των φρυγανεύσεων, θαμνεύσεων, καθαρισμών, αραιώσεων, εκπρεμνώσεων, διανοίξεων αντιπυρικών ζωνών, την εγκατάσταση και λειτουργία παρατηρητηρίων και υδατοδεξαμενών, ως και εις κοινές ασκήσεις μετά του λοιπού προσωπικού της δασικής υπηρεσίας επί των τρόπων αντιμετωπίσεως πυρκαγιών και χρήσεως των διατιθεμένων μέσων κατασβέσεως του πυρός επί της βάσει προγράμματος εγκρινομένου υπό του οικείου νομάρχου.

 

3. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, Γεωργίας και Δημοσίας Τάξεως καθορίζονται ειδικότερα η οργάνωσις και ο τρόπος εκτελέσεως των καθηκόντων των ειδικών μονάδων κατασβέσεως δασοπυρκαγιών, ο αριθμός και η έδρα τούτων, τα της δημιουργίας δασοπυροσβεστικών σταθμών και της επανδρώσεως τούτων, η κατανομή των οργανικών θέσεων του προσωπικού της υπηρεσίας ταύτης, οι όροι διορισμού ή εντάξεως εις τις οργανικές θέσεις, τα της προσλήψεως βοηθητικού προσωπικού επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου, τα της εκπαιδεύσεως και επιμορφώσεως του προσωπικού της εν λόγω υπηρεσίας, είτε εις την ημεδαπή με την συνεργασία του Πυροσβεστικού Σώματος, είτε εις την αλλοδαπή, ως και παν έτερον θέμα αφορών εις την εν λόγω υπηρεσία και την κατάστασιν του προσωπικού της.

 

4. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Γεωργίας και Δημοσίας Τάξεως καθορίζονται τα της συνεργασίας και αμοιβαίας αρωγής της δασοπυροσβεστικής υπηρεσίας μετά του πυροσβεστικού σώματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.