Νόμος 998/79 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Επικίνδυνες περιοχές δασικής βλάστησης, Μονάδες κατάσβεσης πυρκαγιών από αέρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παρά τη πολεμική αεροπορία και εν συνεργασία μετά της Δασικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας οργανώνονται και λειτουργούν ειδικές μονάδες κατασβέσεως δασοπυρκαγιών από αέρος. Οι μονάδες αυτές, εφοδιαζόμενες δι' ειδικών τύπων αεροσκαφών και ελικοπτέρων, ως και του λοιπού αναγκαίου υλικού δια την αντιμετώπισιν των πυρκαγιών, εγκαθίστανται εις τα εγγύς των επικινδύνων περιοχών του άρθρου 25 αεροδρόμια, εξυπηρετούμενες υπό των υπηρεσιών εδάφους της πολεμικής αεροπορίας.

 

2. Ο τόπος εγκαταστάσεως και η εις διατιθέμενα μέσα δύναμις των μονάδων τούτων, τα της επανδρώσεως, προετοιμασίας και της καταστάσεως ετοιμότητος αυτών, τα της συνεργασίας των με τις δασικές αρχάς και την πυροσβεστική υπηρεσία, τα του τρόπου επεμβάσεως και ενεργείας εις περίπτωσιν πυρκαϊάς, τα λαμβανόμενα μέτρα και τα όρια ασφαλείας καθορίζονται δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Αμύνης, Δημοσίας Τάξεως και Γεωργίας.

 

3. Δι' αποφάσεων του Αρχηγού Αεροπορίας ή των κατά τόπους αεροπορικών διοικητών ρυθμίζεται πάσα ετέρα λεπτομέρεια αναφερομένη εις την λειτουργία των ως άνω μονάδων και την απρόσκοπτη επιτέλεση του έργου των.

 

4. Δια προεδρικού διατάγματος, εκδιδομένου τη με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Αμύνης, Γεωργίας και Συγκοινωνιών, επιτρέπεται να μεταφερθούν οι ως άνω μονάδες κατασβέσεως δασοπυρκαγιών εις την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ή εις επί τούτο συνιστώμενο οργανισμό. Εις την περίπτωσιν ταύτη τα εις την παράγραφο 2 οριζόμενα θέματα ρυθμίζονται δια προεδρικών διαταγμάτων των εκδιδομένων τη με πρόταση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Γεωργίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.