Νόμος 998/79 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Πραγματοποίηση αναδασώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αναδασώσεις δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων πραγματοποιούνται επί τη βάσει μελέτης καταρτιζόμενης υπό της δασικής υπηρεσίας και που καθορίζει το είδος της δασικής βλαστήσεως, τις εργασίας φυτεύσεως ή άλλες ενεργείας δια την διευκόλυνση της αναγεννήσεως, ως και τα απαραίτητα μέτρα δια την προστασία της αναδασώσεως (περιφράξεις, τοποθέτησις πινακίδων, ειδικές απαγορεύσεις κ.λ.π.).

 

2. Η αναδάσωσις ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων ή διακατεχόμενων δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων ενεργείται επί τη βάσει μελέτης εγκρινομένης υπό της δασικής αρχής και υπό την εποπτεία ταύτης, με μέριμνα και δαπάναις των διακατόχων ή ιδιοκτητών. Εφόσον πρόκειται περί ιδιωτικού δάσους ή δασικής εκτάσεως ανηκόντων εις μέλος ή μέλη δασικού συνεταιρισμού και καταστραφέντων ολικώς ή μερικώς εκ πυρκαϊάς την αναδάσωση πραγματοποιεί υποχρεωτικώς ο συνεταιρισμός κατά τα ανωτέρω, καταβάλλων τις σχετικές δαπάνες και επιμερίζων αυτές μεταξύ των μελών του κατά τις διατάξεις που διέπουν αυτό. Περί της εκτελέσεως της εγκεκριμένης μελέτης αναδασώσεως οι ως άνω ιδιώτες ή ο συνεταιρισμός παρέχουν κατ' έτος τα αναγκαία στοιχεία εις την δασική αρχήν. Εάν η αναδάσωσις κηρύσσεται συνεπεία καταστροφής του δάσους ή της δασικής εκτάσεως εκ πυρκαϊάς ή βίαιου συμβάντος και δεν συντρέχει αμέλεια ή δόλος των ιδιοκτητών ή διακατόχων το Δημόσιο δύναται να προβεί εις επιδότηση τούτων μέχρι και του συνόλου της πραγματοποιούμενης δια την αναδάσωση δαπάνης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.