Νόμος 998/79 - Άρθρο 65

Άρθρο 65: Ειδική αναγνώριση κατατμήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατατμήσεις επί δασών και δασικών εκτάσεων του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 περί δασικού κώδικα επελθούσες κατά τους αναδασμούς, που έγιναν κατά τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 821/1948 περί αναδιανομής αγροτικών κτημάτων κυρωθέντος με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1110/1949, στις κτηματικές περιοχές Μαντουδίου, Τσούκας, Καλυβίων - Σπαθαρίου, Σπαθαρίου, Αγίας Άννας, Κεράμειας, Μονοκαρυάς, Άνω Πισσώνος, Κάτω Πισσώνος, Στράφων, Γαλατσώνος, Στροφυλίας, ως και στις κτηματικές περιοχές της τοπικής κοινότητας Μετοχίου της εδαφικής περιφέρειας Κηρέως και του αγροκτήματος Γερακιούς, τοπικής κοινότητας του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού του Νομού Ευβοίας θεωρούνται ως νομίμως γενόμενες από την περάτωση των αναδασμών τούτων. Δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας οι εκτάσεις που περιελήφθησαν στους υποχρεωτικούς αναδασμούς, η διενέργεια των οποίων αποφασίστηκε δυνάμει των με αριθμούς 3333, 3334, 3335, 3336 και 3337 της 05-03-1997 αποφάσεων του Νομάρχη Φθιώτιδας (ΦΕΚ 244/Β/1997) και αφορούν στις περιοχές των Κοινοτήτων Ζηλευτού, Στύρφακας, Λιανοκλαδίου, Αμουρίου και Λυγαριάς του Νομού Φθιώτιδας. Τα δια του αναδασμού διαμορφωθέντα δασοτεμάχια θεωρούνται ότι αποτελούν κεχωρισμένα τμήματα τελούντα υπό ενιαία δασική διαχείρισιν κατά τις διατάξεις περί διαχειρίσεως μη δημοσίων δασών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

2. Η κατά την διαδικασίαν της περί αναδασμού νομοθεσίας, γενομένη αναγνώρισις δικαιωμάτων κυριότητος επί δασών ή δασικών εκτάσεων των ανωτέρω περιοχών υπέρ των εις τους κτηματολογικούς πίνακας αναδασμού εγγεγραμμένων ως δικαιούχων, θεωρείται ως υποκαταστήσασα την κατά τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας αναγνώριση ιδιοκτησίας.

 

3. Η κατά την διαδικασίαν του άρθρου 216 του νόμου [Ν] 4173/1929 χορηγηθείσα υπό του Υπουργείου Γεωργίας υπ' αριθμόν 30039/5/6/46 άδεια διανομής του συνιδιοκτήτη δάσους της περιοχής Αχλαδίου Ευβοίας θεωρείται αναγνωρίσασα κεχωρισμένα δικαιώματα κυριότητος επί των διανεμηθέντων δασοτεμαχίων.

 

4. Άπαντες οι περιορισμοί, οι προβλεπόμενοι από τις σχετικές περί μη δημοσίων δασών διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ισχύουν και επί των ανωτέρω δασοτεμαχίων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.