Νομοθετικό διάταγμα 1118/72 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Άδεια λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περί ων το άρθρο 1 του παρόντος χορηγείται εις παν φυσικό ή νομικό πρόσωπον Ιδιωτικού Δικαίου. Προκειμένου περί νομικών προσώπων, ορίζεται μέλος της διοικήσεως, ή έτερον πρόσωπον, ως υπεύθυνος διευθυντής.

 

2. Το λαμβάνον την άδεια φυσικό πρόσωπον προκειμένου δε περί Νομικού Προσώπου ο κατά την προηγούμενη παράγραφο οριζόμενος ως υπεύθυνος διευθυντής, υποχρεούται εφ' όσον ο ίδιος δεν είναι ιατρός εις την πρόσληψη ιατρού.

 

3. Υπεύθυνοι δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος και δια την τήρηση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας των στο άρθρο 1 του παρόντος επιχειρήσεων είναι το υπέρ ου εξεδόθη η άδεια φυσικό πρόσωπον, προκειμένου δε περί Νομικού Προσώπου, ο κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενος υπεύθυνος διευθυντής.

 

4. Η στο άρθρο 3 του παρόντος άδεια, δεν χορηγείται: Εφ' όσον το αιτούμενο ταύτη φυσικό πρόσωπον προκειμένου δε περί Νομικού Προσώπου, ο νόμιμος αυτού εκπρόσωπος έχει καταδικασθεί αμετακλήτως εις οιανδήποτε ποινή σε κακούργημα ή επί τινί των πλημμελημάτων της κλοπής, υπεξαιρέσεως, απάτης, εκβιάσεως, πλαστογραφήσεως, συκοφαντικής δυσφημήσεως, κιβδηλείας, παραχαράξεως και παραβάσεως των διατάξεων, περί ναρκωτικών ή επί έγκλημα κατά των ηθών ή έχει αποστερηθεί λόγω καταδίκης επί οιασδήποτε αξιόποινης πράξης των πολιτικών του δικαιωμάτων και εφ' όσον διαρκεί η αποστέρησις αυτή.

 

5. Η μετά την χορήγηση της αδείας αμετάκλητος καταδίκη των τυχόντων ταύτης επί τινί εγκλημάτων εκ των εν παράγραφο 4 προβλεπομένων ή η αποστέρησις των πολιτικών δικαιωμάτων τούτων, συνιστά λόγον ανακλήσεως της αδείας.

 

6. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και επί των κατά την παράγραφο 1, οριζομένων υπευθύνων Διευθυντών, δι' ους η μεν προ του διορισμού υπάρχουσα καταδίκη ή αποστέρησις πολιτικών δικαιωμάτων αποτελεί κώλυμα διορισμού η δε δευτέρα συνιστά λόγον αυτοδίκαιης επερχόμενης παύσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.