Νομοθετικό διάταγμα 1118/72 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια προεδρικού Διατάγματος, εκδιδόμενο εκάστοτε με πρόταση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί γενικού οικοδομικού κανονισμού του Κράτους και των κατά περιοχές ισχυόντων ειδικών κανονισμών, ορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι, τους οποίους δέον να πληρούν, οι περί ων το άρθρο 1 του παρόντος επιχειρήσεις, αναλόγως των κατηγοριών των περιθαλπόμενων εξ' απόψεως προσωπικού, καταλλήλου διαρρυθμίσεως του κτιρίου, εξοπλισμού, υποχρεώσεων και παροχής υπηρεσιών προς τους περιθαλπόμενους, επιφανείας των χώρων, εγκαταστάσεων υγιεινής, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών τοιούτων, χώρων ψυχαγωγίας, φυσιοθεραπείας, απασχολήσεως, εστιάσεως, μαγειρείων, πλυντηρίων, κοινοχρήστων και ακαλύπτων χώρων.

 

2. Δια Προεδρικών Διαταγμάτων, ωσαύτως εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, ρυθμίζονται ο τρόπος και η έκτασις του υπό του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών ασκουμένου ελέγχου και εποπτείας, ως και τα του τιμολογίου περιθάλψεως.

 

3. Δι εσωτερικού κανονισμού ρυθμίζεται η λειτουργία των Επιχειρήσεων, ήτοι τα καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού, το διαιτολόγιον, ως και όλες οι λεπτομέρειες, οι αναγόμενες εις την κανονική και εύρυθμη λειτουργία της επιχειρήσεως.

 

Ο κανονισμός συντάσσεται υπό της Επιχειρήσεως και εγκρίνεται υπό του οικείου Νομάρχου, βάσει ενιαίου υποδείγματος καθ' άπασαν την Επικράτεια, εκδιδομένου υπό του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών. Ο εσωτερικός κανονισμός υποβάλλεται προς έγκριση ομού μετά των δικαιολογητικών της αδείας λειτουργίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 877/1979 (ΦΕΚ 55/Α/1979).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.