Νομοθετικό διάταγμα 1118/72 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια βασιλικού διατάγματος που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών δύνανται να κωδικοποιηθούν, εις ενιαίο κείμενο, οι διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 271/1968 περί καθορισμού ημερήσιας αποζημιώσεως εξωτερικού και λοιπών εξόδων των επί ειδική αποστολή δι' εκτέλεση υπηρεσίας ή εκπαίδευση αποστελλόμενων πολιτικών και στρατιωτικών λειτουργών κ.λ.π. ως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Κατά την τοιαύτη κωδικοποίηση δύναται να μεταβάλλεται η σειρά και η αρίθμηση των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων του κωδικοποιημένου βασιλικού διατάγματος, να διορθώνονται δε άμα και προσαρμόζονται στις ισχύουσες διατάξεις οι εις αυτές παραπομπές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 877/1979 (ΦΕΚ 55/Α/1979).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.