Νομοθετικό διάταγμα 1118/72 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 9 παράγραφος 1 του παρόντος οι περί ων το άρθρο 1 του παρόντος επιχειρήσεις λειτουργούσες άνευ αδείας, κλείονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, τη με πρόταση της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας, οι δε κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 5 υπεύθυνοι τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

 

Δια της αυτής ποινής τιμωρούνται και οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος.

 

2. Οι κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 5 υπεύθυνοι παραβαίνοντες τις διατάξεις που διέπουν την λειτουργίας τούτων, ως και τις τοιαύτας του άρθρου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος, ανεξαρτήτως της ποινικής των ευθύνης, τιμωρούνται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, δια προστίμου 5.000 μέχρι 50.000 δραχμών και εν υποτροπή ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της επιχειρήσεως.

 

3. Αποφάσεις του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών που ανακαλούν την άδεια λειτουργίας εκτελούνται δια της Αστυνομικής Αρχής επιμέλεια της αρμοδίας Εισαγγελικής Αρχής, προς ην κοινοποιείται πάντοτε αντίγραφον της εκδιδομένης αποφάσεως. Οι λεπτομέρειες θα καθορισθούν δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δικαιοσύνης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.