Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 62

Άρθρο 62


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εάν επί των εν άρθρο 60 αναφερομένων έργων παρουσιασθεί μετά την εκτέλεση των λόγω παλαιότητας ή εξ οιασδήποτε ετέρας αιτίας κίνδυνος ως προς την στερεότητα ή την υγιεινή, ο ιδιοκτήτης του έργου υποχρεούται εις την άμεσο άρση του τοιούτου κινδύνου.

 

2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 60, της αρχής δυναμένης εν περιπτώσει κινδύνου, ως προς την υγιεινή, αντί της κατεδαφίσεως να θέτει εν όλω ή εν μέρει εις αχρηστία το επικίνδυνο έργον.

 

3. Ο ιδιοκτήτης του ως άνω (παράγραφος 1) επικινδύνου κριθέντος έργου ευθύνεται δια την πληρωμή των κατά το προηγούμενον άρθρον δαπανών και ζημιών, εφαρμοζομένων ως προς την είσπραξη των πρώτων των σχετικών του αυτού άρθρου διατάξεων.

 

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και εάν εις τα έργα δεν ενεφανίσθη μετά την εκτέλεση των οιονδήποτε σύμπτωμα κινδύνου, αλλά εκρίθησαν ταύτα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος διατάγματος (άρθρα 9, 10 και 11) μη ανταποκρινόμενα εις τους απαιτουμένους ως προς την υγιεινή και στερεότητα όρους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.