Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 64

Άρθρο 64


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράβασις των διατάξεων του άρθρου 20, πλην των άλλων, παρέχει εις τον προς ον η άκυρος θεωρούμενη μεταβίβασις το δικαίωμα χρηματικής ικανοποιήσεως υπό του μεταβιβάζοντος ίσης προκειμένου μεν περί γηπέδων κειμένων εντός του εγκεκριμένου σχεδίου και εν γένει εντός των πόλεων, κωμών κ.λ.π. προς το διπλάσιο του συμφωνηθέντος τιμήματος, προκειμένου δε περί γηπέδων κειμένων εκτός των πόλεων, κωμών κ.λ.π.(περιπτώσεις εκποιήσεως οικοπέδων επί τω τέλει συστάσεως συνοικισμού βάσει ιδιωτικού σχεδίου) ίσης προς το προς το πενταπλάσιο του τιμήματος τούτου.

 

2. Η ανωτέρω διάταξις ισχύει, και δια την παράβασιν του άρθρου 16, τα στο οποίο αναφερόμενα γήπεδα θεωρούνται δια την εφαρμογήν αυτής κείμενα εκτός της πόλεως, κώμης κ.λ.π.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.