Νομοθετικό διάταγμα 496/74 - Άρθρο 32

Άρθρο 32


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υπόλογοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου είναι πάντες οι έστω και άνευ νομίμου εξουσιοδοτήσεως διαχειριζόμενοι χρήματα, αξίας, ένσημα ή υλικόν ανήκοντα εις νομικά πρόσωπα ως και πας άλλος εκ του νόμου θεωρούμενος ως υπόλογος νομικών προσώπων.

 

2. Οι υπόλογοι εν γένει των νομικών προσώπων διατελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του διοικούντος το νομικό πρόσωπο συλλογικού οργάνου, του εποπτεύοντος τούτο Υπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών ως και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

3. Ο κατά την προηγουμένη παράγραφο υπό των οικείων Υπουργών έλεγχος των υπολόγων, ενεργείται κατά τις περί οικονομικής επιθεωρήσεως διατάξεις του Υπουργείου των Οικονομικών (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους).

 

4. Διατηρούνται εν ισχύι ειδικές διατάξεις που αφορούν εις λογοδοσία ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπολόγων νομικών προσώπων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.