Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Ύψος κτιρίων - Μεγίστη απόστασις γωνιών κατόψεως κτιρίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το μέγιστον ύψος κτιρίου εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να είναι μεγαλύτερο των 75 m. Υπεράνω του ως άνω η του εκάστοτε οριζομένου μεγίστου ύψους ουδεμία απολύτως προεξοχή επιτρέπεται.

 

2. Η μεγίστη απόστασις Δ μεταξύ γωνιών κτιρίου εν οριζόντια προβολή δίδεται συναντήσει του ύψους αυτού Η υπό της κάτωθι σχέσεως δι' ύψος μεταξύ 15 και 35 m.

 

Eqn140

 

Δια κτίριον ύψους μεταξύ 35 και 75 m το μέγιστον μήκος της ως άνω αποστάσεως ορίζεται εις 45 m, δια κτίρια δε ύψους μικρότερου των 15 m δεν τίθεται περιορισμός του μήκους αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.