Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Αποστάσεις των κτιρίων από των ορίων της περιοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα κτίρια της περιοχής της αμιγούς ελευθέρας δομήσεως τοποθετούνται εις απόσταση από των ορίων της περιοχής ταύτης εις τρόπον ώστε οι συνθήκες του ηλιασμού ως αυτές καθορίζονται υπό των διατάξεων του άρθρου 45 του παρόντος να εξασφαλίζονται εις απόσταση από των ορίων 2,50 m τουλάχιστον εντός της ομόρου περιοχής.

 

2. Τηρουμένων των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η ελαχίστη απόστασις Α του κτιρίου από των ορίων της περιοχής ή των τυχόν υφισταμένων ρυμοτομικών γραμμών δίδεται υπό των σχέσεων:

 

Eqn141

 

ένθα Η το ύψος του εξεταζομένου κτιρίου.

 

Η ως άνω απόστασις δεν δύναται να είναι μικροτέρα των 7,50 m.

 

3. Εις περίπτωσιν καθ' ην επί των προς τα όρια της περιοχής προσόψεων των κτιρίων κατασκευάζονται εξώστες ανοικτοί ή κλειστοί, οι αποστάσεις της προηγούμενης παραγράφου 2 μετρούνται από το άκρον της ορθής προβολής αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.