Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Δομήσιμο και μη δομήσιμο τμήμα του οικοπέδου - Ποσοστό καλύψεως - Συντελεστής δομήσεως - Συντελεστής εκμεταλλεύσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δομήσιμο τμήμα οικοπέδου καλείται το τμήμα αυτού εφ' ου κατά τις κείμενες διατάξεις επιτρέπεται η δόμησις.

 

2. Μη δομήσιμο τμήμα οικοπέδου καλείται το εκτός του δομήσιμου τοιούτου τμήμα αυτού.

 

3. Προκήπιο (πρασιά) καλείται το μεταξύ της γραμμής δομήσεως και της ρυμοτομικής γραμμής μη δομήσιμο τμήμα του οικοπέδου.

 

4. Όριον δομήσιμου επιφανείας οικοπέδου καλείται η γραμμή που διαχωρίζει το δομήσιμο τμήμα του οικοπέδου από το μη δομήσιμο, αναλόγως δε της θέσεως αυτού στο οικόπεδο καλείται εμπρόσθιο, πλάγιον ή οπίσθιο όριον της δομήσιμου επιφανείας.

 

5. Ποσοστόν καλύψεως του οικοπέδου καλείται ο λόγος της μεγίστης επιτρεπομένης να καλυφθεί υπό κτισμάτων (πλην των βοηθητικών τοιούτων) επιφανείας του οικοπέδου προς την όλην επιφάνεια αυτού.

 

6. Συντελεστής δομήσεως οικοπέδου καλείται ο λόγος του αθροίσματος των επιφανειών του ισογείου και των υπέρ αυτό ορόφων των δυναμένων να κατασκευασθούν βάσει των κειμένων διατάξεων προς την όλην επιφάνεια του οικοπέδου.

 

7. Συντελεστής κατ' όγκον εκμεταλλεύσεως του οικοπέδου καλείται ο λόγος του υπέρ το έδαφος όγκου του κτιρίου προς την όλην επιφάνεια του οικοπέδου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.