Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 96

Άρθρο 96: Κατασκευές επί κοινοχρήστων εκτάσεων της πόλεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οικοδομικές εργασίες επί οικοπέδων ρυμοτομούμενων υπό των κοινοχρήστων εκτάσεων της πόλεως δύνανται να εκτελεσθούν μόνον κατά τις διατάξεις του νόμου 5269/1931 περί αδειών οικοδομής επί των ρυμοτομούμενων ακινήτων.

 

2. Ρυμοτομούμενα κτίρια ή περιφράγματα υφιστάμενα επί οικοπέδων κατά την ένταξη δύναται να κατεδαφισθούν προ της αποζημιώσεως των ιδιοκτητών υπό των κατά νόμον υπόχρεων.

 

3. Εγκαταστάσεις διακοσμητικές ή καλλωπιστικές ή ουχί μόνιμοι εγκαταστάσεις κοινής εξυπηρετήσεως ενός κοινοχρήστων εκτάσεων τοποθετούνται μόνον υπό των Δήμων ή Κοινοτήτων ή εξουσιοδοτουμένων φορέων εφ' όσον δεν παρεμποδίζουν την κυκλοφορία και κατόπιν αδείας της αρμοδίας Αρχής.

 

4. Μόνιμοι μικρές κατασκευές που εξυπηρετούν κοινή ωφέλεια (ύδρευση, φωτισμό, συγκοινωνία, τηλέφωνον) επιτρέπονται μόνον εφ' όσον προβλέπονται υπό των εγκεκριμένων σχεδίων ή των τροποποιήσεων αυτών.

 

5. Η ανέγερσις προσωρινών κατασκευών κατά την διάρκειαν εορτών κ.λ.π., επιτρέπεται κατόπιν αδείας της αστυνομικής αρχής που καθορίζει τον απολύτως αναγκαίο χρόνον παραμονής των. Η ασφάλεια και η αντοχή των ως άνω κατασκευών ελέγχεται υπό της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ή της Κοινότητος ή Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων ή και υπό ιδιώτη Μηχανικού, οριζομένου υπό του Δήμου ή της Κοινότητος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.