Προεδρικό διάταγμα 114/12 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο τεχνίτης εγκαταστάσεων καύσης είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο εκτελεί τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 1 επαγγελματικές δραστηριότητες υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση αδειούχου αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης ή εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης ή έχοντος προς τούτο το δικαίωμα και αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης.

 

2. Ο αρχιτεχνίτης εγκαταστάσεων καύσης είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο εκτελεί τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 1 επαγγελματικές δραστηριότητες υπό τις οδηγίες του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης ή του έχοντος προς τούτο το δικαίωμα και αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης.

 

3. Ο εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσης είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο εκτελεί τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 1 επαγγελματικές δραστηριότητες και επιπλέον: α) χορηγεί τις εκάστοτε προβλεπόμενες βεβαιώσεις και εκδίδει υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 7 παράγραφος 4 και β) χορηγεί τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.