Προεδρικό διάταγμα 117/12 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (άρθρο 45 του προεδρικού διατάγματος 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/2000)) μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

 

2. Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ υπάγονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού:

 

α) η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων (άρθρο 3 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000)), συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών της καταργηθείσης με την κοινή υπουργική απόφαση 37142/ΔΙΟΕ883/2012 (ΦΕΚ 2379/Β/2012) Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ.

 

β) η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής, η οποία συνεστήθη στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με το άρθρο 1 της κοινής υπουργικής απόφασης 43491 ΔΙΟΕ 789/2000 (ΦΕΚ 1639/Β/2000), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της κοινής υπουργικής απόφασης 9321/2008 (ΦΕΚ 438/Β/2008).

 

γ) το Αυτοτελές Γραφείο Αντισταθμιστικών Οφελών (άρθρο 55 του προεδρικού διατάγματος 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/2000)).

 

δ) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και η Διεύθυνση Προώθησης της Ανταγωνιστικότητας της καταργηθείσης με την κοινή υπουργική απόφαση 37142/ΔΙΟΕ/883/27-08-2012 (ΦΕΚ 2379/Β/2012) Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα.

 

ε) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση (κοινή υπουργική απόφαση 41637/ΔΙΟΕ/769/2000 (ΦΕΚ 1502/Β/2000)).

 

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται αρμοδιότητα του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα ή του Ειδικού Γραμματέα ΕΣΠΑ, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ.

 

4. Το μεταφερόμενο προσωπικό της παραγράφου 2 εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν κατά την έκδοση του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.