Προεδρικό διάταγμα 11/2/04 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Άδειες και αναθεωρήσεις αδειών που έχουν εκδοθεί με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς και εξακολουθούν να ισχύουν, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν. Φάκελοι αδειών δόμησης που έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία και είναι πλήρεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί του τρόπου έκδοσης αδειών δόμησης, δεν εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 1 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

2. Στις περιπτώσεις αδειών που αφορούν μελέτες ειδικών κτηρίων, οι οποίες έχουν εγκριθεί αρμοδίως και διατηρούνται σε ισχύ, εφόσον κατατεθεί εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος πλήρης φάκελος στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 1 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.