Νόμος 3212/03

Ν3212/2003: Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3212/2003: Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, (ΦΕΚ 308/Α/2003), 31-12-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Άδεια δόμησης

 

Άρθρο 1: Έννοια και περιεχόμενο της άδειας δόμησης

Άρθρο 2: Αρμόδια όργανα έκδοσης της άδειας δόμησης, απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσής της

Άρθρο 3: Διάρκεια ισχύος και τροποποίηση των αδειών δόμησης

Άρθρο 4: Διαδικασία και αντικείμενο ελέγχου οικοδομικών αδειών και εργασιών δόμησης

Άρθρο 5: Ρυθμίσεις για το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 6: Ασφάλιση μελετών και ιδιωτικών έργων

Άρθρο 7: Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 8: Εξαιρέσεις από την υποχρέωση έκδοσης άδειας δόμησης - Αποπεράτωση των όψεων των κτιρίων

 

Κεφάλαιο Β: Διατάξεις για την αυθαίρετη δόμηση, τη δόμηση σε γήπεδα εκτός σχεδίου, τις πράξεις εφαρμογής και άλλες πολεοδομικές διατάξεις

 

Άρθρο 9: Ρυθμίσεις για την επιβολή προστίμων και τον έλεγχο σε αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές

Άρθρο 10: Ρυθμίσεις για τη δόμηση σε γήπεδα εκτός σχεδίου

Άρθρο 11: Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τις πράξεις εφαρμογής

Άρθρο 12: Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 26 του νόμου 2831/2000

Άρθρο 13: Πολεοδομικές και άλλες διατάξεις, αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

Άρθρο 14: Περιορισμοί και προϋποθέσεις κατά την πραγματοποίηση μεταφερόμενου συντελεστή σε ωφελούμενο ακίνητο

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις για τα δημόσια έργα και τις εταιρείες Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Ανώνυμη Εταιρεία και την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Ανώνυμη Εταιρεία και Εγνατία Ανώνυμη Εταιρεία

 

Άρθρο 15: Ρυθμίσεις για τα δημόσια έργα

Άρθρο 16: Ρυθμίσεις για την Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Ανώνυμη Εταιρεία και την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 17: Ρυθμίσεις για την Εγνατία Οδό

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22: Θέματα φορολογίας

Άρθρο 23: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 24: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 31-12-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.