Προεδρικό διάταγμα 1224/81 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Αμφισβήτηση δικαιώματος χρήσης του ακινήτου ή εκμετάλλευσης του πρατηρίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περιπτώσεις αμφισβήτησης του δικαιώματος χρήσης του ακινήτου:

 

α) Πριν τη χορήγηση της άδειας ιδρύσεως, αναστέλλεται η χορήγηση αυτής μέχρι την προσκόμιση τελεσίδικης εκτελεστής δικαστικής απόφασης που να επιλύει τη διαφορά ή υπεύθυνης δήλωσης κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 αυτών που αμφισβητούν το δικαίωμα, σχετικά με την αναγνώριση του σχετικού δικαιώματος των αιτούντων.

 

β) Μετά τη χορήγηση της άδειας ιδρύσεως το αίτημα προωθείται μέχρι το τελικό στάδιο (μέχρι τη χορήγηση άδειας λειτουργίας) στο όνομα αυτού που έχει την άδεια ίδρυσης ή στο όνομα αυτού που υποδεικνύεται από αυτόν.

 

2. Σε περιπτώσεις αμφισβήτησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του πρατηρίου δεν ανακαλείται η άδεια λειτουργίας που χορηγήθηκε μέχρι την προσκόμιση τελεσίδικης εκτελεστής δικαστικής απόφασης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.