Προεδρικό διάταγμα 1224/81

ΠΔ 1224/1981: Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 1224/1981: Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών, (ΦΕΚ 303/Α/1981), 15-10-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του άρθρου 20 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3334/1955 περί μεταφοράς αγαθών επί κόμιστρο, δια φορτηγών τρίτροχων αυτοκινήτων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις θέματα της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών,

 

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 511/1970 περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών.

 

2. Την υπ' αριθμόν 1364/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1: Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων καυσίμων

Άρθρο 2: Γενικοί ορισμοί

Άρθρο 3: Κατηγορίες πρατηρίων

Άρθρο 4: Εφαρμογή του παρόντος

Άρθρο 5: Θέσεις

Άρθρο 6: Τεχνικοί όροι ίδρυσης - σύνδεση με τις οδούς

Άρθρο 7: Είσοδος - έξοδος

Άρθρο 8: Νησίδες αντλιών

Άρθρο 9: Κτήριο πρατηρίου

Άρθρο 10: Υπόγειες δεξαμενές καυσίμων

Άρθρο 11: Υπέργειες δεξαμενές πετρελαίου

Άρθρο 12: Αντλίες και διανομείς καυσίμων

Άρθρο 13: Βιομηχανικά ζυγιστικά

Άρθρο 14: Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας

Άρθρο 15: Δικαιούμενοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

Άρθρο 16: Αρμόδιες υπηρεσίες για την χορήγηση αδειών

Άρθρο 17: Διαδικασία χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως

Άρθρο 18: Διαδικασία χορηγήσεως αδειών λειτουργίας πρατηρίων

Άρθρο 19: Αλλαγή δικαιούχων άδειας λειτουργίας

Άρθρο 20: Επιθεώρηση πρατηρίων

Άρθρο 21: Αμφισβήτηση δικαιώματος χρήσης του ακινήτου ή εκμετάλλευσης του πρατηρίου

Άρθρο 22: Πρατήρια καυσίμων ιδιωτικής χρήσης

Άρθρο 23: Πρατήρια που ιδρύθηκαν κατά το παρελθόν

Άρθρο 24: Παλιά πρατήρια των οποίων η άδεια ανακλήθηκε

Άρθρο 25: Επαναλειτουργία πρατηρίων που σφραγίστηκαν

Άρθρο 26: Εγκαταστάσεις αποθήκευσης εκρηκτικών ή εύφλεκτων υλών

Άρθρο 27: Πρατήρια που λειτουργούν μετά την ισχύ της απόφασης 204250/1970

Άρθρο 28: Καταργούμενες διατάξεις

 

Εις τον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 29-09-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.