Προεδρικό διάταγμα 1224/81 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Παλιά πρατήρια των οποίων η άδεια ανακλήθηκε


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πρατήρια που δεν προσαρμόζονται κατά τις προϊσχύουσες διατάξεις των οποίων ανακλήθηκε η άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας για κυκλοφοριακούς λόγους και για τα οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί η σφράγιση τους ή έχει πραγματοποιηθεί η σφράγιση τους από την 01-01-1978 και μετά, επανεξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος.

 

2. Πρατήρια που δεν προσαρμόζονται κατά τις προϊσχύουσες διατάξεις των οποίων ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας ή σφραγίστηκαν λόγω του ότι δεν ήταν δυνατή η διατήρηση της άδειας λειτουργίας στο όνομα του αδειούχου, μπορούν να επαναλειτουργήσουν στο όνομα άλλου προσώπου τηρώντας τη διαδικασία του άρθρου 23 του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.