Προεδρικό διάταγμα 145/08 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Άδεια: η έγκριση που χορηγείται από τον φορέα Χορήγησης της Άδειας σε μια επιχείρηση, με την οποία αναγνωρίζεται η ιδιότητα της ως σιδηροδρομικής επιχείρησης.}

 

2. Η περίπτωση 6 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Διαχειριστής Υποδομής: η εταιρία της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος μέχρις ότου συσταθεί ο φορέας της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του παρόντος ή ο φορέας αυτός από την σύσταση του, που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, καθώς και τη διαχείριση των συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας της υποδομής.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.