Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Μονάδα Συντονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Μονάδα Συντονισμού υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, οργανώνεται δε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 2 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

2. Η Μονάδα Συντονισμού υποστηρίζει τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης στο σύνολο του έργου του και στις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν από τη χάραξη της εθνικής στρατηγικής πολιτικής. Ασκεί δε κάθε αρμοδιότητα που της ανατίθεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης μέσω της λειτουργίας Ομάδων Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), που συγκροτούνται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και για συγκεκριμένο έργο. Σε κάθε Ομάδα Διοίκησης Έργου ορίζεται με την πιο πάνω απόφαση υπεύθυνος Διοίκησης έργου (ΥΔΕ), με γνώση και πείρα στο αντικείμενο του έργου. Ο υπεύθυνος Διοίκησης έργου έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και τις παραδοτέες εργασίες του έργου, τον προγραμματισμό και την οργάνωσή του, τη διεξαγωγή του σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα και γενικότερα την παρακολούθηση και τον έλεγχο πορείας του έργου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.