Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της ψηφιακής πολιτικής του Υπουργείου, καθώς και η συνεχής, ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου των υποδομών και εφαρμογών σε Δίκτυα - Επικοινωνίες και Πληροφοριακά Συστήματα, παρέχοντας ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες με βάση τους άξονες δράσης και τομείς πολιτικής του Υπουργείου, και πιο συγκεκριμένα:

 

α. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ψηφιακής πολιτικής για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την παροχή ποιοτικών και ασφαλών ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη, την επιχείρηση και το κράτος στους τομείς Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, Επιχειρηματικότητας, Βιομηχανίας και Εποπτείας Αγοράς.

 

β. Ο σχεδιασμός δράσεων για τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών με βάση τα πλέον σύγχρονα πρότυπα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής.

 

γ. Ο συντονισμός δράσεων για τη δημιουργία ενός ενοποιημένου περιβάλλοντος ψηφιακής συνεργασίας - επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου και άλλων φορέων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

 

α) Τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης.

 

β) Τη Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Εφαρμογών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.