Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής (ΓΔΟΕΠ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι η ενίσχυση της οικονομικής και εμπορικής θέσης της Ελλάδας στο διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον.

 

Η Γενική Διεύθυνση επιδιώκει τη δημιουργία συνθηκών που διευκολύνουν και ισχυροποιούν την παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, δημιουργώντας νέες αγορές και απομακρύνοντας εμπόδια, και συντελούν στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Επιδιώκει ιδίως:

 

α. Τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα κοινής εμπορικής πολιτικής με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών και τη σύναψη συμφωνιών προς το συμφέρον της χώρας για την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών, την προστασία των Ελλήνων παραγωγών, καθώς και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

 

β. Την ενδυνάμωση της οικονομικής και εμπορικής θέσης της χώρας μέσα από την υποστήριξη και προώθηση των εθνικών οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, και σε τρίτα κράτη μέσω της διμερούς εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας.

 

γ. Τον συντονισμό των Υπουργείων, των Υπηρεσιών Εξωτερικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΟΣΑ και τον ΠΟΕ, καθώς και λοιπών φορέων στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της εθνικής πολιτικής για την εξωστρέφεια της χώρας.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

 

α) Τη Διεύθυνση Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου (ΠΔΕ).

 

β) Τη Διεύθυνση Εμπορικών Καθεστώτων και Μέτρων Άμυνας (ΕΚΜΑ).

 

γ) Τη Διεύθυνση Εξαγωγικής Πολιτικής και Παρακολούθησης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων (ΕΠΠΔΟΣ).

 

δ) Τη Διεύθυνση Διεθνών Οργανισμών (ΔΔΟ).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.