Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι η χάραξη εθνικής στρατηγικής επενδυτικής πολιτικής, ο σχεδιασμός και η οργάνωση των στρατηγικών επενδύσεων, η λειτουργία της ως Υπηρεσία μιας στάσης για την αδειοδότηση των Στρατηγικών Επενδύσεων, κατά το άρθρο 13 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013), ο συνολικός χειρισμός σχετικών αιτημάτων με την επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής του σχετικού θεσμικού πλαισίου, ώστε να ενισχυθεί η διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος που συμβάλλει στην ανάπτυξη της συνολικής οικονομίας, η ευθύνη της διευκόλυνσης και του συντονισμού της διαδικασίας χορήγησης αδειών για τα Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) και για την εφαρμογή του σχετικού κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17-04-2013.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

 

α) Τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Παρακολούθησης Στρατηγικών Επενδύσεων.

 

β) Τη Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων Στρατηγικών Επενδύσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.