Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή είναι η χάραξη πολιτικής, ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο καθορισμός στόχων και ο επιτελικός έλεγχος στους τομείς της αγοράς του εμπορίου, του καταναλωτή και των δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό τη διασφάλιση του δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Συγκεκριμένα οι στόχοι της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή είναι:

 

α. Η βελτίωση των κανόνων σύστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, η προαγωγή και ο εκσυγχρονισμός του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην αγορά, στο εμπόριο καθώς η στήριξη των δομών της αγοράς

 

β. Ο εκσυγχρονισμός και η ρύθμισή των κανόνων λειτουργίας του χονδρικού, του λιανικού και του υπαίθριου εμπορίου με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανόνων διακίνησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και του υγιούς ανταγωνισμού

 

γ. Η μέριμνα για την προστασία των δικαιωμάτων καταναλωτών, η προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή

 

δ. Ο ορθολογισμός και ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας των δημοσίων συμβάσεων, ο κεντρικός σχεδιασμός και η ηλεκτρονική διαχείριση του προγραμματισμού για τη προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και της αδιάβλητης εκτέλεσης των διαδικασιών στο τομέα αυτό

 

2. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

α) Τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς.

 

β) Τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων.

 

γ) Τη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.