Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Γενική Διεύθυνση Αγοράς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς είναι ο σχεδιασμός πολιτικής για την ομαλή λειτουργία της αγοράς, την προώθηση της επιχειρηματικότητας, την ασφάλεια των συναλλαγών, την προστασία των Εταιρειών και των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, καθώς και την ομαλή λειτουργία του εμπορίου, τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των επαγγελματικών οργανώσεων, την προστασία των εμπορικών συναλλαγών, την διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού των επιχειρήσεων και ιδίως:

 

α. η μελέτη του επιπέδου και του τρόπου διαμόρφωσης τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών,

 

β. η διενέργεια πάσης φύσεως ελέγχων, ερευνών και τιμοληψιών σε κάθε στάδιο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών,

 

γ. η άρση περιορισμών και η εξάλειψη καταχρηστικών πρακτικών σε όλα τα στάδια της παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας αγαθών και υπηρεσιών.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση Αγοράς αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

α) Τη Διεύθυνση Εταιρειών.

 

β) Τη Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και Επιμελητηρίων.

 

γ) Τη Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου.

 

δ) Τη Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων.

 

ε) Τη Διεύθυνση Σημάτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.