Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, που συστήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013), υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

2. Το Αυτοτελές Τμήμα ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών που διέπουν τις Ιδιωτικές Επενδύσεις, καθώς και την τήρηση των όρων αδειοδότησης και της βιωσιμότητας των θέσεων εργασίας των Στρατηγικών Επενδύσεων.

 

Οι έλεγχοι του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων διεξάγονται περιοδικά (γενικός δειγματοληπτικός έλεγχος), τουλάχιστον ανά τρίμηνο και έκτακτα (ειδικός έλεγχος). Το Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων συντάσσει πορίσματα ελέγχου, τα οποία απευθύνει στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ) και τα κοινοποιεί στον εκάστοτε αρμόδιο Υπουργό ή Υφυπουργό. Το Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων δύναται να ενεργεί χωρίς εντολή του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.