Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Θεμάτων Αναπτυξιακής Πολιτικής και Εξωστρέφειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Θεμάτων Αναπτυξιακής Πολιτικής και Εξωστρέφειας, υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

2. Οι αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος είναι οι ακόλουθες:

 

α)α. Η συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, των συναρμόδιων Υπουργείων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ για τον χειρισμό και την προώθηση θεμάτων Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, αρμοδιότητας του Υπουργείου.

 

β)β. Ο συντονισμός των συναρμοδίων φορέων και υπηρεσιών με σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία και υποστήριξη της συμμετοχής του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στις εργασίες του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη (COMPET) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατάρτιση φακέλου, ενημερωτικών σημειωμάτων και σημείων παρέμβασης). Η παρακολούθηση των εργασιών και η συγκέντρωση των συμπερασμάτων και αποφάσεων (τήρηση αρχείου) του εν λόγω Συμβουλίου.

 

γ)γ. Η μέριμνα για την αποτύπωση της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής στις θέσεις που εισηγείται η Υπηρεσία στο πλαίσιο της ελληνικής εκπροσώπησης στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις επιμέρους προπαρασκευαστικές επιτροπές και ομάδες εργασίας του ιδίου Συμβουλίου. Η συνεργασία με τις κατά περίπτωση και ανά θέμα συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για τον ίδιο σκοπό.

 

δ)δ. Ο συντονισμός των συναρμοδίων φορέων και υπηρεσιών με σκοπό τόσο την ενημέρωση των Ελλήνων ευρωβουλευτών και των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου επί θεμάτων Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, αρμοδιότητας του Υπουργείου.

 

ε)ε. Η παρακολούθηση ενσωμάτωσης του Ενωσιακού Δικαίου στην ελληνική νομοθεσία καθώς και η παρακολούθηση διαδικασίας καταγγελιών, Υποθέσεων EUPILOT, και Προδικαστικών ερωτημάτων επί θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

 

στ)στ. Η προετοιμασία και ο συντονισμός των υπηρεσιών του Υπουργείου κατά την εκάστοτε ανάληψη από τη χώρα μας της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συν-διαμόρφωση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις των προτεραιοτήτων της χώρας μας και η υποστήριξη διοργάνωσης των σχετικών δράσεων.

 

ζ)ζ. Ο συντονισμός των απαραίτητων ενεργειών των υπηρεσιών του Υπουργείου, αλλά και τρίτων φορέων σε ό,τι αφορά στην εκπόνηση και διαπραγμάτευση σχεδίων συμφωνιών μνημονίων συνεργασίας και λοιπών συναφών κειμένων που υπογράφονται μεταξύ του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και ομολόγων του Υπουργών τρίτων χωρών.

 

η)η. Η τήρηση αρχείου των προαναφερθέντων κειμένων, συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας, κοινών δηλώσεων, κ.λ.π.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.