Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 121

Άρθρο 121: Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας και Αστικού Αναδασμού - Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης και Ζώνες Ειδικών Κινήτρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 8 του από 16-08-1985 προεδρικού διατάγματος, άρθρο 2 παράγραφος 11 του νόμου 2224/1994)

 

Για τις Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας και Αστικού Αναδασμού ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 52 και 63 εκτός από το ύψος της εισφοράς σε γη και χρήμα για το οποίο εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 119 και 120 αντίστοιχα. Στις περιοχές που πολεοδομούνται με τις παρούσες διατάξεις μπορούν να εφαρμόζονται οι Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης και οι Ζώνες Ειδικών Κινήτρων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 221 και 222.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.