Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 179

Άρθρο 179: Κτίρια κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 16 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος, άρθρο 1 του από 12-07-1982 προεδρικού διατάγματος)

 

Επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων, που πρόκειται να δημιουργηθούν από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (στεγασμένοι διάδρομοι ελέγχου, κτίρια διοίκησης, αποθήκες, υπόστεγα και γενικά εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων) κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 162 και 165, με τους εξής όρους και περιορισμούς δόμησης:

 

α) οι αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου να μην είναι μικρότερες από 10 m.

β) το ποσοστό κάλυψης των γηπέδων, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 40% της επιφάνειας αυτών.

γ) το ύψος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 12 m και σε περίπτωση στέγης τα 14 m.

δ) ο Συντελεστής δόμησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 0,9.

ε) ο συντελεστής κατ' όγκο εκμετάλλευσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 4.

στ) επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων από ένα κτίρια μέσα στο ίδιο γήπεδο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.