Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 178

Άρθρο 178: Κτίρια συγκοινωνιακών φορέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 15 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος, άρθρο μόνο παράγραφος 1 του από 18-04-1981 προεδρικού διατάγματος)

 

Επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών των οργανισμών αστικών συγκοινωνιών, των Ηλεκτροκινήτων Λεωφορείων Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων (ΗΛΠΑΠ), των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών - Πειραιώς (ΗΣΑΠ), Αττικό Μετρό ή άλλου κρατικού φορέα, καθώς και κάθε παρεμφερούς κρατικού συγκοινωνιακού φορέα που λειτουργεί με οποιαδήποτε νομική μορφή ή που θα δημιουργηθεί στο μέλλον (αμαξοστάσια, επισκευαστικές βάσεις, συνεργεία, κτίρια στάθμευσης, πλυντήρια, αποθήκες, Γραφεία διοίκησης, δεξαμενές και γενικά εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης και υποστήριξης θερμικών ή ηλεκτροκινήτων λεωφορείων, ηλεκτρικών συρμών (ΜΕΤΡΟ κ.λ.π.) κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 162 και 165, που εγκρίνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη, μετά από πρόταση του αντίστοιχου φορέα και γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού. Η παρέκκλιση μπορεί να αναφέρεται μόνο στους παρακάτω όρους και περιορισμούς δόμησης:

 

α) στις αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου με τον όρο να μην είναι μικρότερες από 10 m.

β) στο ποσοστό κάλυψης, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 40%.

γ) στο ύψος το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 12 m και σε περίπτωση στέγης, τα 13,50 m.

δ) στο συντελεστή δόμησης ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 0,9.

ε) στο συντελεστή κατ' όγκο εκμετάλλευσης που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 4.

στ) στην κατασκευή περισσότερων από ένα κτίρια μέσο στο ίδιο γήπεδο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.