Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 213

Άρθρο 213: Εξουσιοδοτική διάταξη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 20 παράγραφος 2 του νόμου 2300/1995)

 

Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί να τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 198 έως 212 σε ό, τι αφορά τον τρόπο εκδήλωσης της συναίνεσης των κυρίων των ακινήτων για πραγματοποίηση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, τη σύνταξη και έγκριση της μελέτης, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 195, την εκτίμηση της οικοπεδικής αξίας του ακινήτου, τον εκδιδόμενο τίτλο για βεβαίωση του κατά τις διατάξεις του παρόντος τμήματος I δικαιώματος του βαρυνόμενου ακινήτου, τον τρόπο αναγωγής σε συντελεστή δόμησης του εκ των όρων δόμησης προκύπτοντος για την περιοχή των ακινήτων, την εκδιδόμενη πράξη για την πραγματοποίηση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης μέσα σε περιοχές υποδοχής συντελεστή δόμησης και ειδικές ζώνες υποδοχής συντελεστή, την εγγραφή της μεταφοράς συντελεστή δόμησης στις οικείες μερίδες των τηρούμενων στα υποθηκοφυλακεία βιβλίων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.