Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 281

Άρθρο 281: Διεκδίκηση καταβολής αποζημίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 35 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος)

 

Αυτοί που προβάλλουν δικαίωμα κυριότητας στα ακίνητα που πρέπει να απαλλοτριωθούν οφείλουν να διεκδικήσουν με κάθε νόμιμο μέσο από τους υπόχρεους την καταβολή της αποζημίωσης που καθορίστηκε από το μονομελές πρωτοδικείο κατά το άρθρο 279 και έχουν τίτλο εγγραφής προσημείωσης επί της ακίνητης περιουσίας των υπόχρεων, δυνάμει της σχετικής δικαστικής απόφασης που εκδίδεται κατά το νομοθετικό διάταγμα 797/1971 και γενικότερα τα ίδια δικαιώματα, που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 278 για τον επισπεύδοντα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.