Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 403

Άρθρο 403: Κλιμάκωση ποσοστού ειδικής εισφοράς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 3 του από 03-09-1983 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Το συνολικό ποσό της ειδικής εισφοράς αυθαιρέτου κτίσματος ή κατασκευής για το οποίο υποβάλλονται εμπρόθεσμα οι δηλώσεις του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983 καθορίζεται ως ποσοστό της αξίας του αυθαιρέτου όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 401 κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

 

α) Για αυθαίρετα κτίσματα με συνολική επιφάνεια μέχρι 50 m2 ή για τα πρώτα 50 m2 ιδιοκτησίας μεγαλύτερης επιφάνειας σε 0,10 ή 0,20 ή 0,40 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.

 

β) Για τα επόμενα (πέρα από τα 50 m2) 50 m2 της ιδιοκτησίας σε 0,15 ή 0,30 ή 0,60 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.

 

γ) Για τα επόμενα (πέρα από τα 100 m2) 50 m2 της ιδιοκτησίας σε 0,25 ή 0,60 ή 1 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α, ή Β ή Γ.

 

δ) Για τα επόμενα (πέρα από τα 150 και μέχρι 500 m2) 350 m2 της ιδιοκτησίας σε 0,50 ή 1 ή 1,50 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.

 

ε) Για το υπόλοιπο εμβαδόν της ιδιοκτησίας (πέρα από τα 500 m2) σε 0,50 ή 1,80 ή 2,20 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.

 

2. Οι παραπάνω συντελεστές πολλαπλασιάζονται επί 1,05 ή 1,15 αν ο ιδιοκτήτης της αυθαίρετης κατασκευής ή τα μέλη της οικογενείας του, που συνοικούν μαζί του, έχει, εκτός από το αυθαίρετο αντίστοιχα, ένα ακόμα κτίριο ή περισσότερα από ένα οπουδήποτε στη χώρα. Εξαιρούνται τα κτίρια του ιδιοκτήτη που βρίσκονται στον οικισμό της καταγωγής του με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων.

 

3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τμήματος κτίρια που ανήκουν σε μέλη της οικογένειας θεωρούνται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 1249/1982.

 

4. Επιφάνειες βοηθητικών κτισμάτων, όπως αποθηκών, χώρων στάθμευσης και λοιπών κατασκευών για την εξυπηρέτηση της κύριας οικοδομής των κατηγοριών Α ή Β ή Γ προστίθενται στο εμβαδόν της κύριας οικοδομής για τον υπολογισμό (σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου) της ειδικής εισφοράς. Όταν οι βοηθητικοί αυτοί χώροι έχουν επιφάνεια μεγαλύτερη των 60 m2 υπολογίζονται ως ανεξάρτητα κτίρια και έχουν τότε εφαρμογή επιπλέον οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

5. Όταν μέσα στο ίδιο οικόπεδο υπάρχουν αυθαίρετα κτίρια διαφορετικών χρήσεων, τότε η ειδική εισφορά υπολογίζεται χωριστά για κάθε κτίριο, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται το κάθε κτίριο, έχουν δε επιπλέον εφαρμογή και οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.